Utdelningspolicy

08:15 / 16 februari 2017 Elverket Vallentuna Pressmeddelande

Styrelsen för Elverket Vallentuna AB har på styrelsemöte den 15 februari 2017 beslutat om följande utdelningspolicy.

Elverket avser att över en ekonomisk cykel betala ut 40-60% av koncernens vinst efter skatt. För varje enskilt räkenskapsår kan utdelningen såväl överstiga som underskrida intervallet med hänsynstagande till koncernens framtida kapitalbehov och förekommande investerings- och förvärvsplaner.

Vallentuna 2017-02-16

Patrik Johansson
Verkställande direktör
Elverket Vallentuna AB (publ)

Ytterligare information lämnas av Patrik Johansson, VD, mobil 073-558 35 63 eller Kristina Molin Blomqvist, CFO, 070-917 92 33. Alla rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida: www.elverket.se/finansiella-rapporter/

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.