Tillägg till erbjudandehandlingen avseende Ellevios erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna offentliggjord

08:21 / 29 augusti 2017 Elverket Vallentuna Pressmeddelande

Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB, ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) att överlåta samtliga aktier i Elverket till Ellevio. 

Den 24 augusti 2017 offentliggjordes Elverkets delårsrapport för perioden april - juni 2017. Med anledning därav har Ellevio den 28 augusti 2017 offentliggjort ett tillägg till den erbjudandehandling som offentliggjordes med anledning av erbjudandet. Tillägget innehåller Elverkets delårsrapport för perioden april - juni 2017 i dess helhet. 

Tillägget till erbjudandehandlingen och pressmeddelandet i sin helhet, samt ytterligare information och övriga dokument om Ellevios erbjudande till aktieägarna, finns på www.ellevio.se/erbjudande.

_________________________________

Vallentuna 2017-08-29

Elverket Vallentuna AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Patrik Johansson, verkställande direktör

Mobil: +46 73 558 35 63

E-post: patrik.johansson@elverket.se 

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.