Förslag inför extra bolagsstämman den 13 september 2017

08:15 / 7 september 2017 Elverket Vallentuna Pressmeddelande

Elverket Vallentuna AB (publ) har på begäran av aktieägaren Ellevio Holding 1 AB kallat till en extra bolagsstämma den 13 september 2017 för att behandla beslut om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt fastställande av styrelsearvoden.

Ellevio Holding 1 AB har meddelat följande förslag:

-       Antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat (5 stycken).

-       Nyval föreslås av Anna Malm Bernsten, Johan Lindehag och Erika Abrahamsson. Anna Malm Bernsten föreslås till ny ordförande. De ersätter Roger Gadde, Karin Öhrström och Jan-Erik Olsson. Thomas Gustafsson och Britt Sandberg fortsätter sina befintliga uppdrag som styrelseledamöter.

-       För Johan Lindehag och Erika Abrahamsson ska inget arvode utgå. För ordförande ska arvodet vara oförändrat (150 000 kronor per år), dock att arvode ska utgå med lägst         75 000 kronor till Anna Malm Bernsten för tiden intill slutet av årsstämman 2018 (exklusive ersättning för utskottsarbete och extraordinära möten enligt beslut vid årsstämman 2017). Oförändrade arvoden för de styrelseledamöter som fortsätter sina befintliga uppdrag.

Kallelsen till den extra bolagsstämman och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.elverket.se, och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_________________________________

Vallentuna 2017-09-07

Elverket Vallentuna AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Patrik Johansson, verkställande direktör

Mobil: +46 73 558 35 63

E-post: patrik.johansson@elverket.se

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.