Nyckeltal

Eolus Vind

2015 16 2016 17e 2017 18e 2018/19e
Nettoomsättning MSEK 693,4 1083,2 1361,1 1518,1
Omsättningstillväxt -53,8% 56,2% 25,6% 11,5%
Rörelseresultat MSEK -15,9 27,2 124,8 93,7
Rörelsemarginal -2,3% 2,5% 9,2% 6,2%
Vinst per aktie KR -0,96 0,92 3,74 2,42
Utdelning per aktie KR 1,50 1,50 2,00 2,00
Eget kapital MSEK 671,2 659,5 715,4 725,7
Soliditet 52,9% 75,1% 67,6% 63,7%
Nettoskuld MSEK -139,8 -95,2 -60,4 -65,8
Antal miljoner aktier 24,9 24,9 24,9 24,9

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.