Konsultleverantör utan egna konsulter

eWork

eWorks affärsidé bygger på att hjälpa företag och organisationer att hitta rätt konsulter till rätt projekt. Kärnan i bolagets verksamhet är en databas bestående av ca 100 000 konsulter. Viktigt att förstå är att dessa konsulter inte är anställda på eWork utan bolaget är istället helt fokuserat på sin uppgift, nämligen sökuppdraget - att hitta rätt specialistkompetens till kundernas uppdrag.Konsultdatabasen kärnan i bolagets erbjudande

eWorks affärsidé bygger på att hjälpa företag och organisationer att hitta rätt konsulter till rätt projekt. Samtidigt är eWork en intressant marknads- och försäljningskanal för framförallt små och medelstora konsultföretag som annars har svårt att konkurrera med de större spelarnas bredd och flexibilitet. Bolagets fokusområden är IT och Telekom men eWork har även breddat sitt erbjudande mot tjänster inom Teknik och Verksamhetsutveckling. Det finns en tydlig trend på marknaden att företagen söker efter rationell och konsoliderad hantering av sina konsultinköp. Detta kan eWork som mellanhand erbjuda till kunden.

eWork har en databas bestående av ca 100 000 konsulter till förfogande vid sin konsultleverans. Viktigt att förstå är att dessa konsulter inte är anställda på eWork utan bolaget är istället helt fokuserat på sin uppgift, nämligen sökuppdraget - att hitta rätt specialistkompetens till kundernas uppdrag. En stor styrka i bolaget är även strukturkapitalet i form av processer och rutiner har byggts upp. Dessutom finns ett stort värde i all den information och erfarenhet eWork samlar kring konsulterna i sitt nätverk samt de avancerade indexerings- och sökverktyg som ständigt förfinas.

Tillför värde både för konsulter och konsultköpare

eWorks modell bygger på att tillföra värde för såväl konsultköpare som konsulter. För kunderna, Konsultköparna, kan bolaget komma in och effektivisera processen för att hitta exakt rätt person till rätt plats. Alternativet är ofta att skriva ett ramavtal med något av de större konsultbolagen och att därefter avropa på deras konsulter efter behov. eWork kan dock ofta erbjuda en än större bredd och objektivitet i och med sitt nätverk av ca 100 000 konsulter och samtidigt samma flexibilitet. Sammanfattningsvis kan man säga att eWork hjälper till att hitta rätt konsult, förhandla pris, skriva avtal, sköta fakturering och avslutningsvis utvärdera utförda uppdrag.

För konsulternas räkning erbjuder eWork små konsultbolag en unik marknads- och försäljningskanal där de kan nå uppdragsgivare som annars inte skulle vara möjliga. Dessutom kan bolaget hjälpa till med kringtjänster som just avtalshantering och fakturering som också underlättar konsultens arbete och tillåter dem att fokusera på att leverera uppdraget på absolut bästa sätt. eWork har dessutom utvecklat ett antal förenklande e-tjänster såsom SelfBilling och eSigning och anordnar även en konsultskola för konsulter i nätverket. Dessutom har bolaget en modell där det stora nätverket av konsulter kan ta del av rabatter och företagsservice.

Flexibilitet och helhetsåtaganden

eWork har grovt uttryckt två alternativ för kunder som är intresserade av att utnyttja bolagets nätverk av konsulter. Sourcing Management bygger på att eWork är en flexibel partner som hjälper kunden att hitta konsulter till specifika behov inom verksamheten där man är en av flera leverantörer som har avtal. Single Sourcing innebär istället en outsourcing av hela den operativa inköpsfunktionen vad gäller konsulttjänster där eWork alltså tar ett helhetsansvar och arbetar ännu närmare sina kunder. Inte sällan börjar en kundrelation med Sourcing Management och vartefter kunden inser styrkan i modellen läggs en allt större andel av konsultinköpen på eWork.

Bolagets affärsmodell går ut på att intäkterna bestäms av antal sålda konsulttimmar samtidigt som bruttomarginalen beror på skillnaden mellan vad som tas ut per konsulttimme av kund och det pris som betalas till konsulten. eWork har i dagsläget omkring tre fjärdedelar av sin försäljning i Sverige men en expansion i Norden sker succesivt. Bolaget är dessutom öppet för såväl nya marknader som kompletterande geografiska marknader, men detta bygger helt och hållet på kundernas behov och önskemål. Bolagets finansiella mål är ha en gen omsnittlig årlig omsättningstillväxt om 20% och att vinst per aktie skall i genomsnitt öka med 20% år år fram till 2020.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.