Nyckeltal

FastPartner Preferensaktie

2015 2016 2017e 2018e 2018e
Hyresintäkter MSEK 1135,0 1270,8 1310,9 1339,2 1339,2
Driftnetto MSEK 771,0 853,2 882,5 904,7 904,7
Förvaltningsresultat MSEK 526,3 607,8 660,3 668,9 668,9
EBT MSEK 1552,2 1999,7 938,1 668,9 668,9
Vinst per aktie KR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utdelning per aktie KR 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Driftnetto marginal (%) 17,5 16,9 16,9 16,9 16,9
Förv.res/pref utd. (x) 13,9 16,0 14,0 3,7 3,7
Kassaflöde/pref utd.* (x) 11,0 8,0 12,9 4,0 4,0
Belåningsgrad, netto (%) 63,2 53,5 55,0 66,7 66,7
Belåningsgrad (ink pref) (%) 67,5 57,3 58,9 89,5 89,5
Eget kapital MSEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antal miljoner aktier 53,6 55,3 60,3 60,3 60,3

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.