Kalender & Ägare

FastPartner

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats.

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 23 feb 2017
Delårsrapport Q1 25 apr 2017
Delårsrapport Q2 4 jul 2017
Delårsrapport Q3 26 okt 2017

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier.

Ägardata verifierad: 2017-03-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Sven-Olof Johansson 69,0 % 70,9 %
Länsförsäkringar Fonder 8,3 % 8,6 %
Nordea Fonder 3,3 % 3,4 %
Swedbank Robur Fonder 2,8 % 2,8 %
SEB Life Int. Ass. Company Dac 1,7 % 1,7 %
Familjen Kamprads Stiftelse 1,6 % 1,6 %
Jpmel - Stockholm Branch 0,6 % 0,6 %
Alfred Berg 0,6 % 0,6 %
Bengt Olsson 0,5 % 0,5 %
Catella Fonder 0,7 % 0,1 %

Insiderlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen.

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.