Nyckeltal

FastPartner

2016 2017e 2018e
Hyresintäkter MSEK
1270,8 1346,7 1481,8
Tillväxt
12,0% 6,0% 10,0%
Driftnetto MSEK
853,2 913,7 1017,2
Överskottsgrad
67,1% 67,9% 68,6%
Förvaltningsresultat MSEK
607,8 680,6 770,8
Vinst per aktie KR
28,92 17,88 9,97
Utdelning per aktie KR
4,00 4,25 4,50
Eget kapital MSEK
6435,0 7104,1 7411,2
Soliditet
34,9% 36,1% 37,0%
Nettoskuld MSEK
9310,5 10296,4 10045,3
Antal miljoner aktier
55,3 60,3 60,3
EPRA NAV (stam)
7736,5 8405,6 8712,7
2015 2016 2017e 2018e
P/E (förv.resultat.) (x)* 17,1 13,2 13,5 13,0
P/BV (x)* 2,2 1,3 1,3 0,2
P/NAVPS (x) 1,8 1,1 1,1 1,1
EV/Hyresintäkter (x) 16,4 13,8 13,9 12,4
EV/Driftnetto (x) 24,1 20,5 20,4 18,1
Dir. avkastning (%) 2,5 2,9 3,1 3,2

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.