Nyckeltal

FastPartner

2015 2016 2017e 2018e
Hyresintäkter MSEK 1135,0 1270,8 1347,3 1416,0
Tillväxt 23,3% 12,0% 6,0% 5,1%
Driftnetto MSEK 771,0 853,2 912,2 966,0
Överskottsgrad 67,9% 67,1% 67,7% 68,2%
Förvaltningsresultat MSEK 515,7 607,8 683,1 723,1
Vinst per aktie KR 22,51 28,92 16,34 9,35
Utdelning per aktie KR 3,75 4,00 4,25 4,50
Eget kapital MSEK 4314,8 6435,0 7001,3 7271,2
Soliditet 27,1% 34,9% 36,1% 36,9%
Nettoskuld MSEK 9772,9 9310,5 9027,9 9137,1
Antal miljoner aktier 53,6 55,3 60,3 60,3
EPRA NAV (stam) 5220,6 7736,5 8302,8 8572,7
2015 2016 2017e 2018e
P/E (förv.resultat.) (x)* 17,1 13,2 14,1 13,6
P/BV (x)* 2,2 1,3 1,4 0,2
P/NAVPS (x) 1,8 1,1 1,2 1,1
EV/Hyresintäkter (x) 16,4 13,8 13,2 12,6
EV/Driftnetto (x) 24,1 20,5 19,5 18,5
Dir. avkastning (%) 2,5 2,9 2,9 3,1

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.