Nyckeltal

Formpipe

2015 2016 2017e 2018e
Nettoomsättning MSEK 349,2 378,7 394,9 406,6
Omsättningstillväxt 10,6% 8,4% 4,3% 3,0%
Rörelseresultat MSEK 18,3 29,7 41,3 47,5
Rörelsemarginal 5,2% 7,8% 10,5% 11,7%
Vinst per aktie KR 0,20 0,33 0,55 0,64
Utdelning per aktie KR 0,10 0,30 0,35 0,40
Eget kapital MSEK 318,5 349,0 369,0 394,8
Soliditet 51,6% 53,7% 56,2% 59,6%
Nettoskuld MSEK 79,1 45,6 8,8 -31,2
Antal miljoner aktier 50,6 51,6 51,9 51,9

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.