Konsult- och telekomverksamhet

Generic

Generic är en koncern med två verksamhetsgrenar, konsult och telekom där konsultverksamhetsgrenen fokuserar på att hjälpa bolagets kunder med verksamhetskritisk kommunikation och telekomverksamheten är en specialiserad operatör som äger och driver ett eget radionät.Två separerade verksamhetsgrenar

Generic är en koncern som består av två verksamhetsgrenar, Konsult och Telekom, vilka ska ses på och analyseras som två separata enheter.  Dessa fungerar och drivs som separata bolag med den slimmade koncernledningen som enda gemensamma funktion. En gemensam nämnare är dock att båda verksamhetsgrenarna har ett fokus på verksamhetskritisk kommunikation men med separata tjänsteutbud för att möta de olika kundernas krav. I dagsläget står konsultdelen för omkring 60 procent av intäkterna medan telekomdelen står för den största delen av koncernens vinst.

Konsultverksamhet

Generics konsultverksamhet fokuserar på att hjälpa bolagets kunder med verksamhetskritisk kommunikation och spetskompetens på detta område är vad som får Generics konsulter att sticka ut. Bolaget har en historik och fortsatt stor andel av sina intäkter från Försvaret, en kund som ställer höga krav. Generic fokuserar dock på att framöver växa genom att utföra liknande uppdrag även hos företag och myndigheter. Den nisch man arbetar inom kan beskrivas som samhällssäkerhet där kraven blir allt hårdare. Exempel på uppdrag kan vara såväl upphandlingsstöd som systemutveckling där lednings- och kommunikationssystem kan vara exempel på applikationer.

Inom konsultverksamheten siktar Generic framförallt på att växa organiskt, helt enkelt genom att anställa fler duktiga konsulter, men förvärv ska heller inte uteslutas. Bolaget fakturerar endast på löpande räkning och arbetar gärna efter ramavtal. Att bilda allianser med större konsultbolag där Generic kan bidra med delleveranser i större projekt är också något som bolaget ser positivt på och anser är ett bra sätt att utnyttja sin spetskompetens.

Telekomverksamhet

Telekomverksamheten är i praktiken en specialiserad operatör som äger och driver ett eget radionät som har sin historia i Telias verksamhet kring personsökare. Enkelt förklarat så riktar bolaget sig mot kunder som inte nöjer sig med den tillförlitlighet som kan erbjudas i det vanliga telenätet, vilket ofta blir överbelastat i samband med kriser och andra belastningstoppar. Generic erbjuder då istället meddelandeservicen Paging i sitt eget nät. Telekomverksamheten har idag kring 50 000 kunder där SOS Alarm, Polisen, kärnkraftverk och sjukhus är framträdande kundgrupper.

Tjänsterna som erbjuds under produktfamiljerna Minicall och Messit består av Minicall (Paging), M2M (Machine to Machine)-larm, fastNätsSMS, SMS, Fax och e-post. Affärsmodellen består dels av fasta abonnemang men bygger också på att kunderna betalar per meddelande som skickas genom nätet varför intäkterna till stor del beror på utnyttjandegraden. En stor del av bolagets kunder faktureras dock inte av Generic själva. Bolaget har nämligen avtal kring denna typ av tjänster med samtliga stora operatörer på den svenska marknaden som alltså vidareförsäljer dessa direkt till slutkund. Denna modell, att drifta lite mer udda tjänster och kundgrupper, är något som Generic trivs med och framöver är det tillväxt via förvärv av denna typ av kundstockar som ligger i fokus.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.