Nyckeltal

Greater Than

2015 2016 2017e 2018e
Nettoomsättning MSEK 4,3 3,5 3,7 4,5
Omsättningstillväxt 8,0% -19,8% 5,3% 22,5%
Rörelseresultat MSEK -10,7 -11,4 -12,2 -20,2
Rörelsemarginal -246,0% -326,0% -333,2% -449,1%
Vinst per aktie KR -1,67 -1,41 -1,53 -2,51
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK 4,9 11,6 14,5 14,0
Soliditet 28,1% 46,2% 55,9% 54,0%
Nettoskuld MSEK -2,7 -2,5 -0,8 -1,4
Antal miljoner aktier 6,4 8,1 8,1 8,1

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.