Nyckeltal

Hifab

2015 2016 2017e 2018e
Nettoomsättning MSEK 444,3 474,9 504,1 534,3
Omsättningstillväxt -7,3% 6,9% 6,1% 6,0%
Rörelseresultat MSEK -4,3 8,8 20,4 26,0
Rörelsemarginal -1,0% 1,9% 4,0% 4,9%
Vinst per aktie KR -2,15 0,092 0,30 0,42
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00 0,10
Eget kapital MSEK 57,3 63,0 81,3 107,0
Soliditet 23,2% 33,2% 38,5% 45,2%
Nettoskuld MSEK -1,2 -16,5 -35,2 -57,0
Antal miljoner aktier 30,4 60,8 60,8 60,8

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.