Industriell kommunikation

HMS Networks

HMS Networks levererar produkter inom området kommunikationsteknologi och då särskilt inom området Machine-to-Machine (M2M). Den huvudsakliga försäljningen sker i länder utanför Sverige och bolaget finns representerade i ett femtiotal länder med egna säljkontor på de viktigaste marknaderna.Industriella apparater och maskiner som kommunicerar med varandra

HMS Networks är en global leverantör av produkter inom området kommunikationsteknologi. Bolagets huvudkompetens ligger i att få olika typer av industriella apparater och maskiner att kommunicera med varandra. Precis som världen i övrigt talar dessa enheter ofta olika språk och det HMS utvecklar och säljer är produkter och system som tolkar och kopplar samman dessa trots olika så kallade nätverksstandarder. Utöver detta utvecklar HMS produkter och mjukvara för fjärrövervakning och fjärrstyrning.

HMS tillväxt är i huvudsak tänkt att ske organiskt men bolaget är även berett att göra selektiva förvärv om och när det är motiverat. Produktutveckling och delar av produktionen är fortsatt förlagd i Sverige, mycket på grund av de hårda kvalitetskrav som råder i branschen. Volymproduktionen finns dock idag framförallt i Kina men HMS tar alltjämt hem alla produkter för kvalitetskontroll innan de skeppas till slutkund.

Anybus Embedded

Anybus Embedded är produktnamnet för HMS inbyggda nätverkskort som installeras i robotar och styrsystem för att förenkla kommunikationen med andra applikationer. Denna affär står för omkring 70 procent av bolagets intäkter och affärsmodellen bygger på att komma in mycket tidigt i kundernas utveckling för att i detta skede väljas som delkomponent - en så kallad Design Win. HMS intäkter styrs därefter av huruvida slutprodukten lyckas på marknaden och order sker löpande under produktlivscykeln som ofta sträcker sig 7-10 år framåt. Att följa hur portföljen av Design Wins utvecklar sig är alltså en bra indikation på framtida tillväxt.

Anybus Gateways

Anybus Gateway-produkter bygger på exakt samma teknologi som den för de inbyggda nätverkskorten och har i praktiken samma användningsområde. Den stora skillnaden är att Gateways är externa produkter som säljs framförallt till systemintegratörer som står inför utmaningen att koppla samma befintliga system utan inbyggda nätverkskort så att de kan kommunicera med varandra. Denna affär står idag för omkring 25 procent av bolaget verksamhet.

Netbiter

Netbiter utnyttjar förvisso samma grundteknologi som övriga produkter men fokuserar istället på att lösa problem inom fjärrövervakning och fjärrstyrning. Lösningen består av både hårdvara som installeras på befintliga produkter, såsom en elmätare eller ett vindkraftverk, som sedan kan styras och bevakas via HMS egna databas och ett webbinterface på en dataskärm. Affärsmodellen bygger dels på intäkter vid försäljning av hårdvara men även på abonnemangsintäkter från webbmodulen. Produkten står idag för en liten andel av bolaget försäljning.

Ixxat

IXXAT är leverantör av industriell kommunikations­teknologi och förvärvades i Q1 2013. Bolaget omsatte 2012 14 miljoner euro och deras högteknologiska produkt och tjänsteerbjudande ska komplettera HMS verksamhet globalt i både forskning och utveckling och försäljning. IXXAT är starka främst på den tyska marknaden som är världens ledande marknad för industriella kommunikationslösningar.

En global marknad

HMS säljer över 90 procent av sina produkter utanför Sverige och finns representerade i ett femtiotal länder med egna säljkontor på de tio viktigaste marknaderna där Tyskland, Japan och USA är de allra mest framträdande. Bolagets främsta konkurrens kan sägas vara att kunderna väljer att utveckla egen teknik för nätverkskommunikation men det existerar även direkta konkurrenter, dock besitter HMS en stark position i egenskap av den marknadsledande aktören.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.