Januari - Mars 2017

13:00 / 9 maj 2017 ITAB Shop Concept Pressmeddelande

  • Intäkterna uppgick till 1 520  Mkr (1 089)
  • Rörelseresultatet uppgick till 111 Mkr (81)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 99 Mkr (76)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 74 Mkr (58)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,70 kr (0,55)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28 Mkr (18)
  • Nettoskulden uppgick till 1 787 Mkr (731)

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades för offentliggörande den 9 maj 2017 kl. 13.00. 

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 600 anställda och hade 2016 en årsomsättning på 5 417 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.