Innovativa mobila lösningar för vården

Kontigo Care

Kontigo Care utvecklar innovativa mobila lösningar för vården. Bolagets unika produktserie TripleA möjliggör diagnos, vård och eftervård av alkoholberoende. Förenklat är TripleA en alkoholmätare kopplad till vårdtagarens mobiltelefon via blåtand för att utföra slumpmässiga och frekventa nykterhetskontroller.Vård för alkoholberoende

Alkoholism klassas som en sjukdom och dess följder medför en stor ekonomisk belastning för samhället men även stora konsekvenser i form av mänskligt lidande för personen själv, dess vänner och övriga närstående. Förutom de direkta sjukvårdskostnaderna så är minskad produktivitet, sjukskrivningar samt psykisk ohälsa vanligt förekommande. Den beroendevård som är tillgänglig för de drabbade i Sverige är idag i behov av komplettering och genom innovativa lösningar tror sig Kontigo Care kunna genomföra drastiska förbättringar till en låg kostnad för vårdsystemet.

 

Stor potentiell marknad

Kontigo Care adresserar en marknad som uppgår till ca 300 000 alkoholister i Sverige. Det bedöms utöver detta finnas ca 1 000 000 personer som kan klassas som högriskkonsumenter varav ca hälften tar skada av sitt missbruk. Det rör sig totalt om ca 800 000 personer eller 12% av befolkningen som behöver ändra sina alkoholvanor för att ta itu med eller undvika ett framtida beroende. Delen som söker vård är förhållandevis liten men årligen gör ca 10 000 personer sitt första vårdbesök. Det finns i Sverige ca 230 behandlingshem där merparten drivs i privat regi och till stor del av nationella aktörer som Nämndemansgården, Humana, Aleris, Iris, Attendo, Frösunda och Frälsningsarmén. Kostnaden för behandlingar och relaterade åtgärder uppgår årligen till ca 30 miljarder vilket är fördelat på ca 50 000 behandlingstillfällen och kostnaden varierar mellan 75 000 – 600 000 SEK per behandling. Räknat per behandlingsdygn så rör det sig om en kostnad om ca 2 000 SEK / dygn. Kontigos produkt TripleA riktar sig mot behandlingshem med både slutenvård, öppenvård samt eftervård. Genom stöd och uppföljning kan bolagets produkt öka chanserna för den beroende att behålla nykterheten och undvika återfall. Återfallsfrekvensen är något svårbedömd men kan ligga så högt som 80%.

Skadligt bruk av alkohol är inget som är avgränsat till Sverige utan är ett globalt samhällsproblem. Marknaden utanför Sverige är i kraftig tillväxt sett till alkoholmätare och bedöms vara värd ca 3,2 miljarder dollar 2018. Den största delen av denna tillväxt väntas utgöras av Kontigo Cares marknadssegment inom vårdsektorn.

 

TripleA

Kontigo Cares produkt- och tjänsteutbud utgörs av en trådlös alkoholmätare i fickformat med tillhörande mobilapplikation och ett system för datahantering. Alkoholmätaren används som en del av produkten TripleA men kan i framtiden även användas i andra produkter där mätning av alkohol från utandningsluft ingår. Kontigo Cares TripleA ger stöd och kontroll från den stund individen lämnar behandlingshemmet och ska lära sig att ta vara på sig själv igen.

Produktens syfte är att öka chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet. Detta sker genom terapiföljsamhet och slumpmässig nykterhetskontroll. Användaren får vid slumpmässiga tider rapportera sin nykterhet till mobilapplikation genom att blåsa i den trådlösa alkoholmätaren. Denna kontroll skickas sedan till vårdtagaren som kan fullfölja sin eftervårdsplan. 

Specifikt så registrerar mobilapplikationen:

  • Alkoholmätarens utslag
  • Aktiverar mobilkameran som tar en bild av användaren när den blåser
  • Kan via mobilens GPS registrera användarens position
  • Skickar den samlade informationen till databasen  

Kontigo Care produkt

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.