Kalender & Ägare

Lagercrantz

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats.

Händelse Datum
Delårsrapport Q1 (april-juni) 19 jul 2017
Delårsrapport Q2 (jul-sep) 25 okt 2017
Delårsrapport Q3 (oktober-december) 25 jan 2018
Bokslutskommuniké Q4 (januari-mars) 8 maj 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier.

Ägardata verifierad: 2017-03-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Anders Börjesson med familj 3,8 % 16,4 %
Tom Hedelius 2,1 % 14,7 %
Lannebo Fonder 12,1 % 8,4 %
SEB Investment Management 11,3 % 7,9 %
Swedbank Robur Fonder 9,3 % 6,5 %
Handelsbanken fonder 7,2 % 5,0 %
Didner & Gerge Fonder 6,4 % 4,4 %
Odin Fonder 4,9 % 3,4 %
Familjen Säve 2,0 % 2,0 %
Jörgen Wigh 0,9 % 1,3 %

Insiderlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen.

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.