Rikhaltig underjordsgruva

Lovisagruvan

Lovisagruvan är en liten underjordsgruva med höga halter av zink och bly samt även mindre halter silver. Produktionen startades 2004 och brytningstakten har varit i paritet med det långsiktiga brytningsmålet om 40 000 ton per år. I slutet av 2016 påbörjades leverans av malm till ZGH Boleslaw i Polen för anrikning. Den sammanlagda leveransen för 2017 kommer uppgå till ca 54 000 ton.Liten gruva med höga halter

Lovisagruvan är en liten men rikhaltig underjordsgruva strax norr om Lindesberg i Bergslagen. Malmen innehåller höga halter av zink och bly samt även mindre halter silver. Brytningsrätten förvärvades av personer som utvecklat en kostnadseffektiv metod för brytning av smala malmer. I korthet går denna teknik ut på att den smala malmen tas ut separat och att gråberget som måste brytas samtidigt lämnas kvar i gruvan. Brytningstakten uppgår till ca 40 000 ton per år.

Då all gruvdrift initialt kräver stora investeringar leder detta till att bolagen blir kostnadsmässigt bundna till brytning för en lång tid framåt. Intäkterna varierar med svängningarna i de internationellt satta metallpriserna. Därför säkrar Lovisagruvan priserna i viss utsträckning genom terminsaffärer på metallbörsen och naturligtvis helst på nivåer som ligger över vad som bedöms som de långsiktigt normala.

Gynnsam prisbild de närmaste åren

Zink har en mångfald av användningsområden genom sin förmåga att skydda stål från korrosion. Bygg- och anläggningsindustrin liksom bilindustrin förbrukar en stor andel av världens zinkproduktion. Bly används främst för tillverkning av batterier. Genom att en rad stora länder fått upp tillväxten, såsom Kina, Indien och Brasilien, skapas det också en stark efterfrågan på bly och zink. Utbygganden av gruvkapaciteten är kapitalkrävande och goda metallpriser krävs för att sätta igång.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.