Produktionen och leverans enligt plan i april

08:45 / 4 maj 2017 Lovisagruvan Pressmeddelande

Produktionen i april var 3 084 (mot 3 744 i april 2016) vilket var enligt plan. Hittills i år har 14 336 ton producerats (14 410).

En båtlast med 4 277 ton torrvikt levererades i början av april (3 000 ton för testanrikning hos Zinkgruvan i april förra året). Hittills i år har 13 127 ton levererats (3 000).
Se diagram - Produktion och Leveranser (ton) - i bifogat dokument.
Malmlagret var 23 700 ton i slutet av april (15 800 ton i slutet av april 2016).

Metallpriserna för de planerade leveranserna under 2017 är säkrade på de nivåer som gällde i december 2016.

Månadsgenomsnittet för metallpriser uttryckta i SEK per ton sjönk något igen i april.

Zinkpriset sjönk med 6 % och blypriset med 2 % jämfört med mars. Jämfört med priserna i mars 2016 var zinkpriset 55 % och blypriset 41 % högre.

Se diagram - Metallpriser (SEK per ton) - i bifogat dokument!

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta 

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017. 

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.