Malmbergs valberedning utsedd

13:15 / 12 oktober 2017 Malmbergs Elektriska Pressmeddelande

Valberedningen har följande sammansättning:

Jan Folke, ordförande
Björn Ogard

Aktieägare i Malmbergs är välkomna att senast den 1 mars 2018 lämna förslag till valberedningens ordförande under adress: Malmbergs Elektriska AB (publ), Box 144, 692 23 Kumla.

Årsstämma i Malmbergs kommer att hållas onsdagen den 18 april 2018 i Kumla.

För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-587711.

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och Hongkong. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2017 klockan 13.15 (CET).

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.