Inpac AirContainer förvärvar Scandinavian Nutrients produktion av kosttillskott

14:00 / 21 juni 2017 MedCap Pressmeddelande

Inpac AirContainer, ett bolag inom MedCap (publ) koncernen, har tecknat avtal om att överta vissa produktionstillgångar samt produktion av hälsokost och kosttillskottsprodukter med Scandinavian Nutrients AB.

Transaktionen har ett stort strategiskt värde för Inpac AirContainer då det etablerar bolaget som en ledande aktör inom marknaden för kosttillskott. Dessutom innebär transaktionen stora möjligheter att bredda utbudet av produkter och kringerbjudanden till bolagets befintliga och framtida kunder.

Under 2016 omsatte Scandinavian Nutrients ca 46 MSEK och genererade en bruttovinst på ca 16 MSEK. De förvärvade tillgångarna förväntas resultera i en positiv påverkan på rörelseresultatet under innevarande verksamhetsår. Inpac AirContainer erlägger en mindre del av köpeskillingen kontant vid övertagandet och därutöver ytterligare tilläggsköpeskillingar kopplade till verksamhetens utveckling under de kommande fem och ett halvt åren. Förvärvet finansieras med befintligt kassa- och kreditutrymme. Transaktionen förväntas stänga 1 december 2017.

"Transaktionen med Scandinavian Nutrients etablerar Inpac AirContainer som en ledande aktör inom området hälsokost och kosttillskott. Det är ett område där vi ser mycket stor potential i framtiden. En central del av den framtida strategin är att utveckla och erbjuda ett bredare och mer attraktivt produkt- och serviceutbud till befintliga och nya kunder", säger Peter Thulin VD Inpac AirContainer AB.

"Vi är mycket glada över transaktionen med Inpac AirContainer som möjliggör att vi får tillgång till ytterligare unik kompetens och resurser, vilket ger oss optimala förutsättningar för att ta ett stort steg i att utveckla verksamheten och kunderbjudandet", säger Matthias Papp, VD och grundare Scandinavian Nutrients AB.

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads- missbruks förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2017 kl. 14.00 CET.

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.