Nyckeltal

Medica Nord

2015 2016 2017e 2018e
Nettoomsättning MSEK 86,0 116,3 125,3 129,0
Omsättningstillväxt -7,3% 35,2% 7,7% 3,0%
Rörelseresultat MSEK -5,1 5,9 10,4 11,7
Rörelsemarginal -5,9% 5,1% 8,3% 9,0%
Vinst per aktie KR -0,0054 0,0059 0,0192 0,0222
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK 72,1 90,8 97,9 106,2
Soliditet 65,6% 55,8% 53,4% 60,6%
Nettoskuld MSEK 10,9 12,8 -6,4 -20,0
Antal miljoner aktier 297,3 372,3 372,3 372,3

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.