Flaggningsmeddelande i Midsona AB

09:13 / 12 oktober 2017 Midsona Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556241-5322 Midsona AB
Instrument SE0000565228 B
Innehavare Financiere De L'echiquier
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 295 806
Antal rösträtter 2 295 806
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-10-09
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 326 907
 - direkt innehavda rösträtter 2 326 907
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,0576 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,5745 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,5745 % 2 326 907
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,5745 % 2 326 907
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 326 907
 - andel av rösträtter 4,5745 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Jean-Francois Solnon
 - telefon +33147238399
 - mejl gestionproduits@lfde.co

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.