Ett intelligent kamerabevakningsföretag

Irisity

Irisity erbjuder kostnadseffektivt skydd mot skador och intrång genom intelligent kamerabevakning, kopplat till certifierade larmcentraler som skickar rätt resurser till rätt plats vid rätt tid.Intelligent kamerabevakning

Irisity erbjuder kostnadseffektivt skydd mot skador och intrång genom intelligent kamerabevakning, kopplat till certifierade larmcentraler som skickar rätt resurser till rätt plats vid rätt tid. Till skillnad från traditionell videoövervakning används en intelligent kamerabevakning som detekterar väl definierade risksituationer, eller otillåten aktivitet. Först då skickas en videosekvens till larmcentral för bedömning. Videoanalysmjukvaran analyserar den information som utvinns ur videosekvenserna och kan larma och sätta igång rätt åtgärder till rätt plats vid rätt tid. Kunden får aktiv bevakning dygnet runt till en lägre kostnad än traditionella lösningar och kan undvika onödiga väktarutryckningar.

Företaget har en mjukvara som bygger på egenutvecklade videoanalysalgoritmer och självlärande system med artificiell intelligens. Lösningen kan skilja på om det är en människa som befinner sig på en olämplig plats eller om larmet utlösts av ett djur, ett löv eller annat där en utryckning inte är nödvändig. En annan fördel med Irisitys system är att bolagets videoanalys anonymiserar människor som fångas i kameran, vilket underlättar beviljat tillstånd från Länsstyrelsen som har en restriktiv syn på kameraövervakning. Det är en funktionalitet som Irisity har patent på och är ensamma om att erbjuda.

När tjuven slår till överförs en videosekvens till larmoperatörer på en certifierad larmcentral. Operatören vidtar omedelbart åtgärder i syfte att förhindra brottet. Morgonen efter får kunden en sammanställning över nattens händelser

Täcker stora ytor kostnadseffektivt

Irisitys produktutbud består av Skolbevakaren, Byggbevakaren och Områdesbevakaren. Beroende av produktkategori består kunderna av skolor, byggbolag eller företag med verksamhet knuten till stora områden som behöver täckas i syfte att förebygga skadegörelse och stöld. Bland de företag som finns på kundlistan återfinns Skolverket, NCC, PEAB, Jönköpings kommun, Göteborgs Stad och Öresundsbron.

Irisity var tidiga med att erbjuda sina produkter som en molnbaserad tjänst, vilket inneburit ökad säkerhet, skalbarhet och stabilitet men även kostnadseffektivitet för både bolaget och kunderna. I och med att kunderna inte behöver göra stora initiala investeringar så har det medfört en ökad tillgänglighet som möjliggjort Irisitys snabba tillväxt. Kunden tecknar ett prenumerationsavtal med fast månadsavgift om i genomsnitt 36 månader, och då ingår mjukvaran för intelligent bevakning kopplad till larmcentral, kontinuerlig drift och övervakning av hela systemet, installation och löpande service.

Teknikskiftet driver tillväxten

När ronderande väktare kompletterades med traditionella övervakningskameror fick man inspelade brott men i övrigt har mervärdet varit begränsat. Irisity har genom det pågående teknikskiftet från analogt till digitalt vidareutvecklat traditionell kameraövervakning till en intelligent kamerabevakning. Detta innebär att flera byggnader, anläggningar och skolor kan vaktas samtidigt till betydligt lägre kostnader jämfört med traditionella väktartjänster.

Irisity har idag över 150 operatörer i sitt larmcentralnätverk och är därmed Sveriges näst största larmcentralorganisation. Irisity gör bedömningen att det teknikskifte som pågår innebär att marknaden kommer att dubblas årligen den närmaste tiden.

Företaget har sitt ursprung i forskning på Chalmers Tekniska Högskola och grundades 2006. Huvudkontoret finns i Göteborg där utvecklingen även sker, därutöver har företaget säljkontor i Stockholm och Malmö. Bolaget har verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen och levererar till övriga Europa och USA. 

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.