Nyckeltal

Mindmancer

2015 2016 2017e 2018e
Nettoomsättning MSEK 17,6 22,8 23,9 26,9
Aktivering av produktutveckling MSEK 1,2 3,3 3,6 3,9
Omsättningstillväxt 38,4% 30,0% 4,6% 12,7%
Rörelseresultat MSEK -6,1 -14,4 -4,9 -0,5
Rörelsemarginal -32,6% -54,9% -18,0% -1,6%
Vinst per aktie KR -0,85 -1,25 -0,52 -0,11
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK 4,5 9,5 0,8 9,4
Soliditet 13,0% 25,4% 2,5% 27,6%
Nettoskuld MSEK 7,8 -4,2 6,1 4,1
Antal miljoner aktier 7,8 12,1 12,1 12,1

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.