Nyckeltal

Mindmancer

2015 2016 2017e 2018e
Nettoomsättning MSEK 17,6 22,8 25,1 28,1
Aktivering av produktutveckling MSEK 1,2 3,3 3,9 3,9
Omsättningstillväxt 38,4% 30,0% 9,8% 12,1%
Rörelseresultat MSEK -6,1 -14,4 -3,9 0,6
Rörelsemarginal -32,6% -54,9% -13,4% 2,0%
Vinst per aktie KR -0,85 -1,25 -0,41 -0,0435
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK 4,5 9,5 4,5 4,0
Soliditet 13,0% 25,4% 11,8% 12,4%
Nettoskuld MSEK 7,8 -4,2 2,6 13,3
Antal miljoner aktier 7,8 12,1 12,1 12,1

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.