Kalender & Ägare

Moberg Pharma

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats.

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 14 feb 2017
Delårsrapport Q1 9 maj 2017
Delårsrapport Q2 8 aug 2017
Delårsrapport Q3 13 nov 2017

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier.

Ägardata verifierad: 2017-03-31

Huvudägare Kapital % Röster %
ÖSTERSJÖSTIFTELSEN 13,1 % 13,1 %
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 7,7 % 7,7 %
CUSTODY ACCOUNT FOR THE EXCLUSIVE 5,1 % 5,1 %
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 4,0 % 4,0 %
MERRIL LYNCH PROF CLEAR CORP 3,2 % 3,2 %
SOCIETE GENERALE 3,1 % 3,1 %
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 3,0 % 3,0 %
NORTAL CAPITAL AB 2,9 % 2,9 %
WOLCO INVEST AB 2,5 % 2,5 %
EUROCLEAR BANK S.A/N.V, W8-IMY 2,0 % 2,0 %

Insiderlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen.

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.