Kalender & Ägare

Moberg Pharma

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats.

Händelse Datum
Delårsrapport Q3 13 nov 2017
Bokslutskommuniké Q4 13 feb 2018
Delårsrapport Q1 8 maj 2018
Delårsrapport Q2 7 aug 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier.

Ägardata verifierad: 2017-09-30

Huvudägare Kapital % Röster %
Östersjöstiftelsen 13,0 % 13,0 %
Zimbrine Holding BV 9,3 % 9,3 %
Custody Account For The Exklusive 8,4 % 8,4 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 6,9 % 6,9 %
Merril Lynch Prof Clear Corp 3,8 % 3,8 %
Societe Generale 3,5 % 3,5 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,6 % 2,6 %
Wolco Invest AB 2,5 % 2,5 %
Euroclear Bank S.A/N.V, W8-IMY 2,0 % 2,0 %
Grandeur Peak International 1,9 % 1,9 %

Insiderlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen.

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.