Nyckeltal

MSC Group

2015 2016 2017e 2018e
Nettoomsättning MSEK 73,1 157,0 210,8 229,5
Omsättningstillväxt 42,0% 114,7% 34,3% 8,9%
Rörelseresultat MSEK -1,3 -1,5 5,6 9,6
Rörelsemarginal -1,8% -1,0% 2,7% 4,2%
Vinst per aktie KR -0,23 -0,0761 0,0768 0,15
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00 0,04
Eget kapital MSEK 27,8 59,0 106,4 115,6
Soliditet 30,0% 53,8% 59,7% 60,0%
Nettoskuld MSEK 3,4 -27,6 -50,0 -58,8
Antal miljoner aktier 11,2 40,6 62,8 62,8

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.