Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

08:07 / 6 juli 2017 MSC Group Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556313-5309 MSC Group AB
Instrument SE0000395105 B
Innehavare Empir Group AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 15 506 030
Antal rösträtter 1 550 603
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Nyemission
Datum 2017-06-30
Gränsvärde för rösträtter 25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 15 506 030
 - direkt innehavda rösträtter 1 516 954,1
 - indirekt innehavda rösträtter 33 648,9
Andel
 - aktier 29,237 %
 - direkt innehavda rösträtter 23,87 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0,529 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 24,399 % 15 506 030
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 24,399 % 15 506 030
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Karina Knutsson
 - telefon 0708443856
 - mejl karina.knutsson@empir.se
 
Kommentar
MSC har emitterat nya aktier i samband med ett förvärv varav totala antalet aktier ökat och Empir Group passerar % röster från 25% gränsen
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.