Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

15:58 / 10 juli 2017 MSC Group Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556313-5309 MSC Group AB
Instrument b-aktier
Innehavare Roskva Holding AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 928 406
Antal rösträtter 292 840
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2017-07-10
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 678 406
 - direkt innehavda rösträtter 292 840
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,82 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,27 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,27 % 2 678 406
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,27 % 2 678 406
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Björn Lagerholm
 - telefon 0709-450702
 - mejl roskva@telia.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.