Förändring av det totala antalet aktier och röster i MSC Group AB

08:00 / 31 juli 2017 MSC Group Pressmeddelande

31 juli 2017

I juni 2017 har vissa teckningsoptionsinnehavare i MSC Group AB ("MSC") valt att utnyttja sina teckningsrätter och tecknat sammanlagt 431 601 aktier av serie B i MSC.

Efter utnyttjandet av teckningsoptionerna uppgår aktiekapitalet i MSC per den 31 juli 2017 till 31 467 604,40 kronor fördelat på 55 979 652 aktier, varav 800 000 aktier är av serie A och 55 179 652 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför en (1) röst och varje aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst. Det totala antalet röster i MSC uppgår per den 31 juli 2017 till 6 317 965,20. Bolaget äger inga egna aktier.

För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB

MSC tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap litsan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som MSC Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2017 kl. 08.00 CET.

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.