Delårsrapport 1/1 -31/3 2017

08:30 / 16 maj 2017 NFO Drives Pressmeddelande

  • Faktureringen under perioden uppgick till 5,1 MSEK (5,8 MSEK), en minskning med 0,7 MSEK mot föregående år.
  • Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -0,3 MSEK (-0,7 MSEK) en förbättring med 0,4 MSEK.
  • Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (0,00 SEK) /

238 milj aktier (196 milj aktier).

Händelser under perioden
  • EDT AB och NFO Drives tecknade avtal om att EDT AB blir återförsäljare av NFO Drives produkter. EDT AB levererar högpresterande elmotorer och generatorer samt effektiva styrsystem och kvalitetskomponenter över hela världen till kunder inom processindustri, verkstadsindustri och energisektorn.
  • Exhausto AB inledde samarbete med NFO Drives. Exhausto levererar aggregat, boxfläktar, takfläktar samt brandgasfläktar till bostäder, kontor, sjukhus samt skolor. Samtliga 3-fas standardfläktar kommer att utrustas med NFO Drives störningsfria frekvensomriktare.
  •  Melotte Pumptechnology BV inledde samarbete med NFO Drives. Melotte Pumptechnology utvecklar, tillverkar och säljer borrhålspumpar och kommer att erbjuda NFO Drives störningsfria frekvensomriktare tillsammans med sin egen unika, avancerade pumpteknik. 
  • NFO Drives tecknade avtal med Francks Kylindustri Sweden AB som är en av de största aktörerna inom svensk industriell kyla. Franks Kylindustri kommer att erbjuda NFO Drives störningsfria frekvensomriktare vid installation, service, underhåll och nyproduktion av sina produkter.
Händelser efter perioden
  • Vid årsstämman den 21 april omvaldes Åsa Agervald, Stockholm, Eva-Britt Grönberg, Lund, Martin Hagbyhn, Malmö och Tomas Ängkulle, Göteborg. Stämman utsåg Martin Hagbyhn till styrelsens ordförande. Lars Elmberg, Karlshamn avtackades och lämnade styrelsen.

Resultatet efter skatt förbättrades med 0,4 MSEK jämfört med samma period förra året. Under perioden har engångskostnader för flytten från Svängsta till Karlshamn tagits. Avvecklingen av kontoret i Lund slutfördes den 31 mars. Resultatet före nedskrivningar för perioden var positivt och uppgick till 0,2 MSEK. Bolagets kostnadsreduceringsprogram och omorganisation löper enligt plan.

NFO Drives jobbar med ett kostnadsreduceringsprogram för att reducera montagetid samt minska antalet ingående komponenter i våra produkter. NFO Drives räknar med att kunna leverera mindre serier av den nya produkten redan under kvartal fyra 2017.

Omsättningen under första kvartalet var något lägre än under samma period 2016, vilket främst beror på leveransförseningar samt licensdiskussioner med våra licenstagare.

Försäljningen av antal produkter under första kvartalet 2017 har ökat med 10% jämfört med samma period 2016.

Nya OEM (Original Equipment Manufacture)-kunder som Rullab och Exhausto, har tillkommit under senaste tiden. Effekten på försäljningssiffrorna väntas under andra halvåret 2017. NFO Drives har tillsammans med sina nya samarbetspartners Melotte Pumptechnology och Francks Kylindustri inlett informationsmöten för installatörer och servicetekniker. NFO Drives räknar med att detta kommer generera omsättning fr o m tredje kvartalet 2017.

Försäljningsorganisationen har fr o m 1 april utökats med en person som kommer att bearbeta befintliga kunder samt besöka potentiella nya OEM kunder.

Bearbetning av nya OEM kunder har intensifierats. Intresset för NFO Drives störningsfria frekvensomriktare är stor och det har redan lett till att ytterligare kunder har våra produkter för utvärdering.

Styrelsen har stark tilltro till bolagets nya försäljningsstrategi och ser fortsatt positivt på bolagets framtid.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 

Nästa delårsrapport Q2 publiceras den 29 augusti 2017. 

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.