Nyckeltal

Nuevolution

2015 16 2016 17e 2017 18e 2018/19e
Nettoomsättning MSEK 21,3 115,9 107,5 151,6
Omsättningstillväxt -28,5% 443,6% -7,2% 41,0%
Rörelseresultat MSEK -151,9 -12,2 -39,3 1,5
Rörelsemarginal - - - -
Vinst per aktie KR -3,38 -0,62 -0,85 0,0316
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK 198,1 167,5 130,9 132,3
Soliditet 84,3% 90,5% 99,2% 99,2%
Nettoskuld MSEK -201,3 -168,7 -107,0 -69,1
Antal miljoner aktier 42,9 42,9 42,9 42,9

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.