Nyckeltal

Orasolv

2015 2016 2017e 2018e
Nettoomsättning MSEK 90,8 105,9 124,6 135,1
Omsättningstillväxt 36,5% 16,7% 17,7% 8,4%
Rörelseresultat MSEK -1,5 -6,9 1,3 4,3
Rörelsemarginal -1,6% -6,5% 1,1% 3,2%
Vinst per aktie KR -0,0145 0,0069 0,0014 0,0148
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK 34,1 35,6 35,9 46,8
Soliditet 46,5% 43,3% 39,2% 44,4%
Nettoskuld MSEK -3,3 11,3 17,1 14,5
Antal miljoner aktier 188,8 188,8 194,8 194,8

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.