Nyckeltal

Pricer

2015 2016 2017e 2018e
Nettoomsättning MSEK 870,6 757,6 858,9 973,6
Omsättningstillväxt 49,3% -13,0% 13,4% 13,3%
Rörelseresultat MSEK 47,8 63,5 69,1 90,6
Rörelsemarginal 5,5% 8,4% 8,1% 9,3%
Vinst per aktie KR 0,34 0,52 0,47 0,62
Utdelning per aktie KR 0,25 0,50 0,50 0,55
Eget kapital MSEK 684,7 729,4 724,1 737,9
Soliditet 85,2% 78,3% 79,3% 80,0%
Nettoskuld MSEK -135,6 -261,3 -236,0 -276,3
Antal miljoner aktier 110,2 110,2 110,2 110,2

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.