Nyckeltal

Pricer

2015 2016 2017e 2018e
Nettoomsättning MSEK 870,6 757,6 796,9 900,5
Omsättningstillväxt 49,3% -13,0% 5,2% 13,0%
Rörelseresultat MSEK 47,8 63,5 70,2 83,8
Rörelsemarginal 5,5% 8,4% 8,8% 9,3%
Vinst per aktie KR 0,34 0,52 0,48 0,58
Utdelning per aktie KR 0,25 0,50 0,50 0,55
Eget kapital MSEK 684,7 729,4 940,6 949,3
Soliditet 85,2% 78,3% 85,3% 84,7%
Nettoskuld MSEK -135,6 -261,3 -516,6 -499,2
Antal miljoner aktier 110,2 110,2 110,2 110,2

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.