Kalender & Ägare

Proact

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats.

Händelse Datum
Delårsrapport Q1 21 apr 2017
Delårsrapport Q2 12 jul 2017
Delårsrapport Q3 20 okt 2017
Bokslutskommuniké Q4 8 feb 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier.

Ägardata verifierad: 2017-06-30

Huvudägare Kapital % Röster %
Martin Gren m. bolag 11,2 % 11,2 %
Livförsäkringsbolaget Skandia 11,0 % 11,0 %
Swedbank Robur Fonder 9,6 % 9,6 %
Skandia Fonder 7,0 % 7,0 %
Anders Hultmark m. bolag 5,5 % 5,5 %
Fondita Fonder 5,0 % 5,0 %
C WorldWide Asset Management 3,9 % 3,9 %
Creades AB 3,7 % 3,7 %
Unionen 3,4 % 3,4 %
Fjärde AP Fonden 1,6 % 1,6 %

Insiderlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen.

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.