Svensk probiotika

Probi

Probi är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. Bolaget arbetar inom två affärsområden - Functional Food och Consumer Healthcare och bolaget genomför marknadsaktiviteter i ett stort antal länder världen över. Probi bedriver även forskning inom ett flertal områden för att stärka den kliniska dokumentationen bakom sina bakteriestammar.Två affärsområden - Functional Foods och Consumer Healthcare

Probi är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. Probiotika är levande mikroorganismer som har en gynnsam effekt på hälsan när de intas i tillräcklig mängd. Bolagets forskning och produktutveckling är primärt inriktad mot maghälsa, immunförsvar, närings- och järnupptag samt metabol hälsa. Den globala marknaden för probiotiska livsmedel växer cirka 7% årligen och beräknas uppgå till 45 miljarder USD år 2018. Probi är verksamma på 35 marknader världen över. 

Probi arbetar inom två affärsområden - Functional Food och Consumer Healthcare. Definitionen av Functional Food är livsmedel berikade med ingredienser som ger positiva hälsoeffekter utöver produktens normala näringsvärde. Probiotiska livsmedel är därför Functional Food i den bemärkelsen att den aktiva komponenten i livsmedlet utgörs av levande mikroorganismer med en positiv hälsopåverkan. Försäljningen av produkter inom affärsområdet Functional Food sker framför allt i livsmedelsbutiker och Probi arbetar tillsammans med ledande livsmedelsföretag för att kommersialisera och marknadsföra bolagets produkter. Probis största produkt inom detta område är ProViva, en probiotisk fruktdryck baserad Probis bakterie Lp299v, som företaget utvecklat tillsammans med Skånemejerier. Det huvudsakliga samarbetet kring ProViva sker nu med den franska livsmedelsjätten Danone i Sverige och Finland. Andra viktiga kunder är NextFoods i USA och H.J. Heinz i Australien. Inom Functional Food arbetar Probi med en licensmodell och erhåller royaltyintäkter.

I affärsområdet Consumer Healthcare sker varuförsäljningen i bulk eller konsumentförpackning till en partner eller distributör, exempelvis apotek och hälsofackhandel. Consumer Healthcare är inte tänkt att ersätta vanlig mat utan att fungera som ett komplement. Bland produkterna kan nämnas ProbiFrisk och ProbiMage som bolaget saluför i nära samarbete med Bringwell. Andra viktiga partner är Pharmavite och Viva 5 i USA samt Vifor i Schweiz. Probi har även tecknat ett licens- och distributionsavtal med det franska läkemedelsbolaget Ipsen.

Tillväxtmarknad

Probis största produkter är baserade på den patenterade bakteriestammen Lactobacillus Plantarum 299v, men bolaget säljer och bedriver även forskning på ett flertal andra bakteriestammar som alla kommer från familjen Lactobacillus. Dessa bakterier är en grupp probiotiska bakterier som använts av människan under en mycket lång tid. De återfinns naturligt i mjölksyrafermenterade livsmedel och utövar sina positiva effekter bland annat genom att på olika sätt motarbeta andra sjukdomsframkallande bakterier.

Det ställs generellt höga krav på probiotiska mikroorganismer när de används i konsumentprodukter som livsmedel. De får inte ha någon negativ hälsopåverkan och organismerna ska överleva produktionsprocesser och lagring samt transporten genom mag-tarm-kanalen. Bakterien måste också ha förmåga att etablera sig under viss tid i mag-tarm-kanalen. Det är slutligen viktigt att vetenskapligt dokumentera probiotikans positiva hälsoeffekter. Inom EU är det EFSA (European Food Safety Authority) som avgör vilka hälsopåståenden som får användas i samband med marknadsföring av probiotika i livsmedel och kosttillskott. Liknande regelverk finns i andra delar av världen och det är viktigt för Probi att den kliniska dokumentationen bakom bakteriestammarna är av högsta klass eftersom detta avgör vilka hälsopåståenden som kan kommuniceras i marknadsföringen av bolagets produkter. Under 2016 förvärvade Probi det amerikanska probiotikabolaget Nutraceutix. Genom förvärvet breddas bolagets befintliga produktportfölj vilket möjliggör stordriftsfördelar samt korsförsäljningsmöjligheter framgent. 

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.