Stämmokommuniké

08:45 / 28 april 2017 QuickCool Pressmeddelande

Torsdagen den 27 april, 2017 hölls årsstämma i QuickCool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, samtliga med erforderlig majoritet.

 •          Göran Brorsson valdes till stämmans ordförande.
 •          Vid stämman var 4 432 041 aktier representerade vilket utgör 55,61% av aktiekapitalet.
 •          Årsredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 framlades och stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
 •          Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag samt att ingen utdelning skall ske.
 •          Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret
 •          Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter utan suppleanter.
 •          Stämman beslutade om styrelsearvoden, för styrelsens ordförande ett belopp på 100.000:- och för övriga ledamöter om ett belopp på 50.000:- för varje ledamot.
 •          Stämman omvalde nuvarande styrelseledamöter, Lennart Sjölund, Tadeusz Wieloch, Fredrik Lindblad och Göran Brorsson, till nya styrelseledamöter valdes Ulrika Olsson samt John Wennborg. Auktoriserade revisor Mats-Åke Andersson, Mazars SET omvaldes som revisor i bolaget.
 •          Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner enligt förslag.
 •          Stämman beslutade om att föreslagen instruktion och arbetsordning för valberedningen skulle antas.
 •          Inga övriga frågor uppkom och stämman avslutades.

För information om bolaget, vänligen kontakta

Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40

E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se (john.wennborg@quickcool.se) 

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, TTM 2.0. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.se 

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.