Nyckeltal

Railcare

2015 2016 2017e 2018e
Nettoomsättning MSEK 294,7 353,1 370,1 432,2
Omsättningstillväxt -4,7% 19,8% 4,8% 16,8%
Rörelseresultat MSEK 31,5 49,2 65,8 71,4
Rörelsemarginal 10,7% 14,9% 17,8% 16,5%
Vinst per aktie KR 4,44 8,56 9,91 10,87
Utdelning per aktie KR 3,00 3,30 3,40 3,90
Eget kapital MSEK 114,7 135,7 169,0 204,7
Soliditet 28,8% 33,3% 35,7% 41,1%
Nettoskuld MSEK 170,4 132,5 120,4 103,6
Antal miljoner aktier 4,4 4,4 4,8 4,8

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.