Railcare Group AB (publ) genomför fondemission samt aktieuppdelning med villkor 5:1

13:03 / 25 september 2017 Railcare Pressmeddelande

Railcare Group AB (publ) ("Railcare") meddelar härmed att extra bolagsstämma den 25 september 2017 beslutat att genomföra en fondemission samt en aktieuppdelning med villkor 5:1, innebärande att en (1) existerande aktie blir fem (5) aktier. Fondemission och aktieuppdelning har beslutats i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt kvotvärde samt antal aktier inför planerad notering på Nasdaq Nordic Small Cap. Planerad första handelsdag för de nya aktierna med ny ISIN-kod blir den 5 oktober 2017.

På extra bolagsstämma den 25 september 2017 beslutades att genomföra en fondemission, vilken kommer att öka bolagets aktiekapital med 219 018,943773 SEK, från 8 760 778,506227 SEK till 8 979 797,45 SEK. Höjning av aktiekapitalet sker genom överföring av 219 018,943773 SEK från fritt eget kapital till aktiekapitalet genom ökning av kvotvärdet från 2,00000011556668 SEK till 2,05 SEK per aktie. Inga nya aktier emitteras i samband med fondemissionen. Vidare beslutade extra bolagsstämma att genomföra en aktieuppdelning av de befintliga utestående 4 380 389 aktierna i förhållande 5:1 till 21 901 945 aktier med ett nytt kvotvärde om 0,41 SEK per aktie. Fondemissionen och aktieuppdelningen görs i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt kvotvärde samt antal aktier inför den planerade noteringen på Nasdaq Nordic Small Cap.

Planerad sista dag för handel i Railcares aktie, med nuvarande ISIN-kod, på AktieTorget är den 4 oktober 2017. Planerad första dag för handel i Railcares aktie, med ny ISIN-kod, är den 5 oktober 2017. Planerad avstämningsdag för aktieuppdelningen har fastställts till den 6 oktober 2017. Planerad första dag för handel i Railcares aktie efter aktieuppdelningen är den 9 oktober 2017. VP-avier om den genomförda aktieuppdelningen är beräknade att skickas ut till aktieägarna i början av oktober 2017. Inga åtgärder behöver vidtas från aktieägare.

Sedermera Fondkommission är Railcares legala rådgivare samt emissionsinstitut i samband med fondemissionen och aktieuppdelningen.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, VD
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen systemlösningar inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på AktieTorget sedan oktober 2007. Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av sju dotterbolag och ett intressebolag. Företaget har 120 anställda och årsomsättningen är omkring 350 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn.

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.