Nyckeltal

Samhällsbyggnadsbolaget

2016 2017e 2018e 2019e
Hyresintäkter MSEK 186,9 1334,0 1526,4 1553,4
Tillväxt N/A 613,8% 14,4% 1,8%
Driftnetto MSEK 91,3 861,1 1034,7 1060,0
Överskottsgrad 48,8% 64,6% 67,8% 68,2%
Förvaltningsresultat MSEK 5,6 365,8 490,9 524,0
Vinst per aktie KR 0,00 2,52 0,56 0,60
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,10 0,15
Eget kapital MSEK 1766,5 6571,1 7003,0 7390,4
Soliditet 21,1% 29,5% 31,5% 33,0%
Nettoskuld MSEK 4314,5 13323,0 13288,8 13127,8
Antal miljoner aktier nmf 747,3 772,9 772,9
EPRA NAV (stam) 1992,8 6205,4 6637,4 7024,7
2016 2017e 2018e 2019e
EV/Hyresintäkter (x)** - 13,9 12,1 11,7
EV/Driftnetto (x)*** - 21,5 17,8 17,2
P/E (förv.resultat.) (x)*** - 16,0 11,7 10,8
P/E *** - 2,6 13,6 12,6
P/BV (x)**** - 0,9 0,8 0,8
ROE (%) - 46,2 6,4 6,4
Dir. avkastning (%) - 0,0 1,6 2,3

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.