Nyheter

Samhällsbyggnadsbolaget

Nedan finner du aktuella och arkiverade pressmeddelanden för ditt intressebolag. Navigera genom att välja årtal i listan nedan samt klicka på det pressmeddelande du vill läsa. Publicering sker med maximalt fem minuters fördröjning och pressmeddelanden hämtas in från Cision, Thomson Reuters ONE, NGNews, Aktietorget och OMX.

Nyhet Välj år
Arvid Svensson och Compactor förvärvar A-aktier och Kvalitena avyttrar sitt innehav i Samhällsbyggnadsbolaget

13 nov

08:47

Moody's analys visar att Samhällsbyggnadsbolagets lågrisktillgångar kunde motivera ett investment grade-betyg i kategorin Kvalitet på tillgångarna

8 nov

12:06

Samhällsbyggnadsbolaget erhåller rating B1 från Moody's

8 nov

08:07

Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

7 nov

16:15

Samhällbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) noterar hybridobligation vid Nasdaq Stockholm

3 nov

12:30

Samhällsbyggnadsbolaget, delårsrapport januari - september 2017: Resultat per aktie 3,20 kr, fortsatt fokus på kassaflöde, lönsamhet och värdeskapande

31 okt

08:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av hybridobligation vid Nasdaq Stockholm

23 okt

14:25

Kallelse till extra stämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

20 okt

09:20

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har ansökt om notering av preferensaktier på Nasdaq First North

5 okt

18:31

Samhällsbyggnadsbolaget emitterar ytterligare hybridobligationer om totalt 300 miljoner kronor i en tap issue

29 sep

08:00

Compactor Fastigheter ökar sitt innehav i Samhällsbyggnadsbolaget

27 sep

15:35

Samhällsbyggnadsbolaget har framgångsrikt emitterat hybridobligationer om 400 miljoner kronor

22 sep

17:35

Samhällsbyggnadsbolaget överväger emissioner av en hybridobligation och en senior icke-säkerställd obligation

18 sep

08:00

Samhällsbyggnadsbolaget, delårsrapport januari - juni 2017: Resultat per aktie 2,93 kr, ett starkt resultat från förvaltning och fastighetsutveckling

29 aug

08:01

Samhällsbyggnadsbolaget kontrollerar efter budpliktsbudets genomförande 78,0 procent av aktierna i Högkullen

18 aug

17:31

Samhällsbyggnadsbolaget offentliggör utfall i budpliktsbudet till samtliga preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen

4 aug

18:19

Tillägg till erbjudandehandlingen offentliggjord samt acceptfristen justerad i Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud på Högkullen

27 jul

11:00

Samhällsbyggnadsbolagets dotterbolag SBB i Norden har framgångsrikt emitterat obligationer om 150 miljoner kronor

20 jul

12:18

Samhällsbyggnadsbolaget kompletterar bolagets finansiella mål, emitterar hybridobligation med ett värde på 300 Mkr och emitterar teckningsoptioner

19 jul

11:24

Samhällsbyggnadsbolagets dotterbolag SBB i Norden offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm

18 jul

10:50

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende SBB:s budpliktsbud till preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen offentliggjord

17 jul

11:30

Samhällsbyggnadsbolaget och HSB bygger 800 bostäder i Nyköping

5 jul

08:00

Samhällsbyggnadsbolaget bygger äldrebostäder åt Aleris i Höganäs och Kävlinge

4 jul

08:00

Samhällsbyggnadsbolaget säljer byggrätter med positiv resultateffekt om ca 300 miljoner kronor och avbryter därför förberedelser för stamaktieemission

30 jun

18:15

Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

30 jun

16:55

Samhällsbyggnadsbolagets dotterbolag SBB i Norden offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm

14 jun

19:49

Samhällsbyggnadsbolaget utvecklar en ny stadsdel med 1000 nya bostäder och omsorgsboende i centrala Falun

9 jun

11:55

Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

2 jun

10:53

Samhällsbyggnadsbolaget förvärvar 463 lägenheter av det kommunala bostadsbolaget i Falun

30 maj

15:00

Erbjudandehandling avseende Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud till preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen offentliggjord

29 maj

19:45

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) slutför förvärv av fastighetsportfölj i Kristiansand

18 maj

08:00

Uppdaterad tidplan i Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud avseende samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen

15 maj

08:30

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) förbereder stamaktieemission och offentliggör tidigare ej offentliggjord information

15 maj

08:00

Samhällsbyggnadsbolaget offentliggör nya mål

4 maj

08:00

Samhällsbyggnadsbolaget, delårsrapport januari - mars 2017: Aktiv fastighetsutveckling skapar mervärde för aktieägare och samhälle

28 apr

08:00

Kommuniké från årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) den 27 april 2017

27 apr

19:41

Samhällsbyggnadsbolaget gör klargörande av lämnat offentligt uppköpserbjudande till innehavare av preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen

27 apr

08:30

Samhällsbyggnadsbolagets och dotterbolaget SBB i Nordens årsredovisningar för 2016 finns tillgängliga på bolagets hemsida

20 apr

10:15

Samhällsbyggnadsbolaget offentliggör tidigare ej offentliggjord information

18 apr

08:30

Samhällsbyggnadsbolaget lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen

18 apr

08:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) renodlar - säljer nio fastigheter 13% över värdering

13 apr

12:04

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden offentliggör ägarlista efter genomförda erbjudanden till innehavarna av preferensaktier, konvertibler samt ägarlån

13 apr

08:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) utvärderar stamaktieemission

6 apr

08:00

Effnetplattformen AB (publ) byter namn till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) den 6 april och engagerar Remium som likviditetsgarant

4 apr

16:52

Effnetplattformen AB (publ) under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ): Eva Swartz Grimaldi föreslås till styrelsen

4 apr

08:00

Effnetplattformen: Genomför riktad nyemission om 160 MSEK i samband med att dotterbolaget SBB i Norden förvärvar fastigheter i Västerås för 334 MSEK

3 apr

08:00

Effnetplattformen AB (publ), u.ä.t. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ): Godkänt för notering på First North - observationsstatus upphör

31 mar

17:19

Effnetplattformen AB (publ): Publicerar bolagsbeskrivning och offentliggör tidigare ej offentliggjord information

31 mar

17:02

Effnetplattformen AB (publ): Effnetplattformens dotterbolag SBB i Norden har framgångsrikt emitterat obligationer om 1 000 miljoner kronor

30 mar

07:30

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.