Nyckeltal

Sportamore

2015 2016 2017e 2018e
Nettoomsättning MSEK 542,3 701,6 836,9 981,0
Omsättningstillväxt 46,7% 29,4% 19,3% 17,2%
Rörelseresultat MSEK -37,5 18,2 8,4 50,0
Rörelsemarginal -6,9% 2,6% 1,0% 5,1%
Vinst per aktie KR -4,42 4,71 0,19 4,05
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK 95,8 136,0 224,5 262,5
Soliditet 50,2% 51,4% 58,8% 59,0%
Nettoskuld MSEK -40,3 -59,0 -106,9 -122,0
Antal miljoner aktier 8,5 8,5 9,4 9,4

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.