Flaggningsmeddelande i Sportamore AB (Publ)

15:38 / 4 maj 2017 Sportamore Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i Sportamore AB (Publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556788-8614 Sportamore AB (Publ)
Instrument SE0004777241 Common shares
Innehavare J3 Brunkeberg Invest AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2017-04-28
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 264 688
 - direkt innehavda rösträtter 264 688
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 3,1 %
 - direkt innehavda rösträtter 3,1 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,1 % 264 688
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 8,8 % 853 073
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 11,9 % 1 117 761
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Johan Ryding
 - telefon 0705562226
 - mejl johan@sportamore.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.