Identifieringssystem för Smart Cities

TagMaster

TagMaster är ett globalt svenskt teknikbolag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio och kamerateknologier, RFID och ANPR-produkter, för mycket krävande miljöer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA samt i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. 2015 förvärvades brittiska CitySync och under 2016 franska Balogh SA. TagMaster kompletterar härigenom sina erbjudanden inom affärsområdena Traffic Solutions och Rail Solutions, och utökade därmed sitt erbjudande för byggande av smarta städer.TagMaster är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer tekniskt avancerade produkter, tjänster och system inom teknologierna för RFID och ANPR - olika typer av automatisk identifiering. Identifiering med RFID sker med hjälp av radiovågor med ett antal olika frekvensband som används av olika system. Ett RFID-system består generellt av 2 huvudkomponenter, en ID-tagg och en RFID-läsare där mjukvara och tillbehör tillkommer. Vid identifiering med ANPR används kameror och avancerad mjukvara för att läsa registreringsskyltar i olika användningsområden.

Stark produktportfölj och fokus på lösningar för Traffic – Railsegmenten

Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Rail Solutions respektive Traffic Solutions. TagMasters produkter passar i särskilt krävande miljöer där bolagets produkter har mycket hög tillförlitlighet, lång läsarräckvidd och klarar hög passagehastighet. TagMaster har framgångsrikt etablerat sin teknik inom järnvägsindustrin med tunga tågleverantörer. Där är miljöerna krävande vad gäller mekaniska påkänningar, temperaturer, nedsmutsning och elektromagnetisk interferens. Sedan länge används tekniken inom inpassage och automatisk passage av bilar till parkeringar och för in- och utfart med andra fordon till exempelvis hamnar och godsterminaler där även person-access ofta ingår. Nya applikationer i det området är t.ex. bussprioritering i kollektivtrafik.

2015 förvärvades brittiska CitySync som erbjuder License Plate Recognitionteknologi (LPR) eller Automatic Number Plate Recognition (ANPR) som det även kallas. CitySync, som grundades 1999, erbjuder främst mjukvara men också hårdvara för ANPR-lösningar och TagMasters utvidgar härmed sitt erbjudande inom affärsområdet Traffic Solutions. Processen för registreringsskyltsidentifiering är avhängig en rad externa faktorer såsom hastigheter, skicket på registreringsskylten, typsnitt med flera, vilka TagMaster-CitySyncs system hanterar. Ett av användningsområdena är bland annat realtidsidentifiering av registreringsskyltar, tillämpligt för bland annat polisen. Andra användningsområden för ANPR-teknologin som TagMaster nu kan erbjuda är parkeringsplatshantering och –övervakning och lösningar för intelligenta trafiksystem och hantering och övervakning av trafikflödet. Några av de kunder som använder bolagets produkter för parkeringslösningar är Heathrow Airport och Dubai Mall. För trafiklösningarna är bland annat New York Metropolitan Transit Authority och Heathrow Queue Management kunder.

Under 2016 förvärvades franska Balogh SA med kontor för utveckling och produktion i Paris, Toulouse och Normandie. Balogh, också verksamma inom RFID, arbetar mot samma områden som TagMaster, nämligen Rail och Traffic men också industriautomation. Genom förvärvet får TagMaster-koncernen ett större geografiskt räckvid, ett bredare produkterbjudande samt synergieffekter inom både marknadsföring och försäljning. 

Positiv framtidstro 

TagMaster är globalt förknippat med högt kundvärde då deras produkter och system är innovativa, marknadsanpassade och av erkänt hög kvalitet. TagMaster fokuserar på att vara säljorienterat och på att ytterligare öka sina andelar på världsmarknaden. De prioriterar ett högt teknikkunnande och TagMasters mångåriga erfarenhet inom branschen tillsammans med bland annat kompetensen inom nyintegrerade CitySync och Balogh, driver bolagets utveckling inom de både segmenten Traffic respektive Rail Solutions. 

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.