Kalender & Ägare

Tethys Oil

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats.

Händelse Datum
Delårsrapport Q1 2 maj 2017
Delårsrapport Q2 15 aug 2017
Delårsrapport Q3 7 nov 2017
Bokslutskommuniké Q4 13 feb 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier.

Ägardata verifierad: 2017-03-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Lansdowne Investment Company Cyprus 8,9 % 8,9 %
JPM Chase NA 5,3 % 5,3 %
Magnus Nordin 4,1 % 4,1 %
SEB Fonder 4,0 % 4,0 %
Grandeur Peak Fonder 3,6 % 3,6 %
SIX SIS AG 2,4 % 2,4 %
Avanza Pension 2,2 % 2,2 %
Skandinaviska Enskilda Banken S.A. 2,1 % 2,1 %
Öhman Bank S.A. 1,9 % 1,9 %
BNYMSANV re GCLB re BNY GCM Client 1,8 % 1,8 %

Insiderlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen.

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.