Finansiella lösningar för små- och medelstora företag

Trention

Trention investerar i små- och medelstora expansiva företag. Vi utvärderar och analyserar kontinuerligt marknaden efter bolag som befinner sig i ett expansionsskede och söker finansieringsalternativ där Trention kan förse bolag med såväl finansiella resurser som rådgivning. Trention tar ett aktivt engagemang och skapar tillsammans med bolaget en uthållig tillväxt och lönsamhet.Trention är ett svenskt företag specialiserat på finansiella lösningar för små- och medelstora företag. Bolaget specialiserar sig på att hitta lösningar som passar företagens unika behov. Trention kan erbjuda en rad finansiella lösningar, såsom företagslån, bryggfinansiering eller garantier i nyemissioner. Trention gör också direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas. 

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.