Energi- och miljöteknik

Trention

Trention är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Inom flera verksamhetsområden är Trention marknadsledande.Miljöteknikkoncern

Trention är en miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning. Verksamheten är koncentrerad till lösningar inom bioenergiutrustning och till Waste Heat Recovery.

Bioenergi

Bioenergi är inriktat på hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkning av biomassa, rening av rökgaser etc. Trention har exempelvis utvecklat en rökgaskondensor som tillvaratar spillvärme från fjärrvärmeverk, sågverk och pelletstillverkare. En stark trend i branschen är att konvertera kolkraftverk till biomassa vilket gör att den årliga tillväxten för pellets förväntas bli tvåsiffrig under kommande år. Trention bedriver verksamhet inom bioenergi i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.