Trention AB (publ) - Bokslutskommuniké 2016 & Kvartalsrapport oktober - december 2016

08:30 / 23 februari 2017 Trention Pressmeddelande

NY VERKSAMHET BÄDDAR FÖR POSITIV FRAMTID

Fjärde kvartalet 2016
 • Nettoomsättningen uppgick till 3,6 (0,0) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,3 (-20,8) mkr
 • Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -0,9 (-14,5) mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till -0,9 (-106,4) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-28,09) kr
Helåret 2016
 • Nettoomsättningen uppgick till 11,4 (0,0) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,5 (-31,8) mkr
 • Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -74,1 (-26,8) mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till -74,1 (-118,7) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -19,55 (-31,32) kr
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2016
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
 • Trention slutförde den av bolagsstämman beslutade utdelning av aktier i Pilum AB
 • William Heigard utsedd till ny VD för Trention
 • Trention avyttrade Boxpower AB och Boxpower International AB vilket även medförde att något koncernförhållande i Trention inte längre föreligger

Citat från VD, William Heigard

" År 2016 har präglats av stora förändringar och bolaget har helt lagt om riktning och strategi till en ny verksamhet. Nystart, möjligheter, finansiell stabilitet och potential är ord som genomsyrar dagens och framtidens Trention.  Det är ett sant nöje att som ny VD få föra Trention in i framtiden och ta tillvara på möjligheterna som bolaget står inför. Trention har en mycket god utgångspunkt inför 2017 och med en fortsatt efterfrågan och behov av kapital inom kreditverksamheten i kombination med en eller flera investeringar har bolaget goda framtidsutsikter och jag ser fram emot 2017."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

William Heigard, VD  i Trention, Tel +46 8 466 45 00
william.heigard@trention.se  

Denna information är sådan information som Trention AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 08.30 CET.

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.