Vigmed Holding AB senarelägger offentliggörande av kvartalsrapporten för 1 januari - 31 mars 2017

16:00 / 26 april 2017 Vigmed Pressmeddelande

Styrelsen för Vigmed Holding AB har beslutat att senarelägga offentliggörandet av kvartalsrapporten för 1 januari - 31 mars 2017 till den 30 maj 2017.

Rapporten var planerad att publiceras torsdagen den 11 maj 2017.

För ytterligare information kontakta:
Styrelseordförande Sten Dahlborg, 070-83 69 419
VD Henrik Olsen, 076-34 97 364

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under tickern VIG och har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor 

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.