Kalender & Ägare

Wifog

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats.

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 31 jan 2017
Delårsrapport Q1 16 maj 2017

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier.

Ägardata verifierad: 2017-03-31

Huvudägare Kapital % Röster %
UBS AG Clients Account 28,7 % 28,7 %
Banque Internationale A Lux 7,3 % 7,3 %
Master Invest Aktiebolag 7,0 % 7,0 %
Bo Lindén 5,4 % 5,4 %
Folke Ohlssons Minnesstiftelse 5,3 % 5,3 %
Dividend Sweden AB 4,7 % 4,7 %
SEB Life International Assurance 4,7 % 4,7 %
Magnus Kåberg 2,3 % 2,3 %
Magnus Unger 2,0 % 2,0 %
Pronator Invest AB 2,0 % 2,0 %

Insiderlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen.

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.