Introduce

Introduce

Introduce.se erbjuder heltäckande finansiell information kring mindre och medelstora noterade eller listade bolag i Sverige. 

www.introduce.se

Likviditetsgaranti


Prognoser aktier
Remium är likviditetsgarant åt närmare 70 noterade bolag och är därmed marknadsledande på området i Norden. Likviditetsgaranti förbättrar kvaliteten i handeln med noterade bolags aktier.

Med likviditetsgaranti säkerställs en specifik spread, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljkurs, samtidigt som likviditet tillförs i orderboken genom en garanterad minimivolym av aktier på köp- och säljsidan.

Genom att använda sig av en likviditetsgarant tas nuvarande och tillkommande aktieägares intressen till vara. Intresset för handeln i bolagets aktie ökar då transaktionskostnaden och risken i handeln med aktien minskar. Detta leder till en mer korrekt prisbildning och värdering av bolaget.

Att köpa och sälja en aktie vid varje givet tillfälle innebär en indirekt transaktionskostnad. Ju mindre skillnaden är mellan köp- och säljkurs desto lägre blir transaktionskostnaden.

Genom att vara likviditetsgarantikund hos Remium får bolagen också tillgång till ett brett nätverk av investerare genom bland annat småbolagsdagar och investerarträffar.

Läs mer om likviditetsgaranti på NASDAQ OMX 

 

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Remium Likviditetsgarantitjänst.

Michael Canborn
Tradingchef

Tel. +46 8 454 32 16
michael.canborn@remium.com

KAPITALFÖRVALTNING

Via vår kapitalförvaltning kan du få hjälp att spara i aktier, fonder och andra värdepapper.   

Till Kapitalförvaltningen >>